Forex mang là thị trường mang tính toàn cầu và có thanh khoản cao nhất trên thế giới với khối lượng giao dịch trung bình ngày là 6,6 nghìn tỷ USD (thống kê năm 2020). Người tham gia thị trường lựa chọn các cặp tiền để giao dịch và sẽ “mua giá thấp – bán giá cao” để hưởng chênh lệch tỷ giá và tạo ra lợi nhuận. 

Thị trường Forex tuy đầy tiềm năng nhưng cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro. Bạn cần tìm hiểu thông tin cũng như trao dồi các kiến thức để có thể tham gia thị trường này.

Lợi ích từ khoá học

Hiểu được cách thức hoạt động của thị trường Forex.
Các thuật ngữ sử dụng trong giao dịch Forex.
Công cụ phân tích trong giao dịch Forex.
Biết cách sử dụng biểu đồ và lựa chọn khung thời gian giao dịch.