Học giao dịch Forex cho người mới

Học giao dịch Forex cho người mới

Forex mang là thị trường mang tính toàn cầu và có thanh khoản cao nhất trên thế giới với khối lượng giao dịch trung bình ngày là 6,6 nghìn tỷ USD (thống kê năm 2020). Người tham gia thị trường lựa chọn các cặp tiền để giao dịch và sẽ “mua giá thấp – bán…